QR-codes scannen

U kunt QR-codes scannen met behulp van Photo Pro.
  1. Ga naar (Pictogram Photo Pro) en tik hierop. Schakel over naar de opnamemodus [BASIC] (Basis).
  2. Richt de camera op de QR-code en tik vervolgens op de melding die wordt weergegeven.

De functie [QR Codelezer] inschakelen

  1. Ga naar (Pictogram Photo Pro) en tik hierop. Schakel over naar de opnamemodus [BASIC] (Basis).
  2. Tik op [MENU].
  3. Tik op de schakelaar [QR Codelezer] om de functie in te schakelen.
  4. Sluit het menu.

    De instelling wordt opgeslagen.