Volume en trilling

Volume en trilling kunnen worden gewijzigd met behulp van de volumetoetsen of door een instelling te wijzigen.

U kunt het beltoonvolume, mediavolume, alarmvolume en gespreksvolume wijzigen. Bovendien kunt u uw apparaat instellen op trillen.

Opmerking

 • App-instellingen kunnen de geselecteerde instellingen voor volume en trilling negeren.

Het volume veranderen

 1. Druk op de volumetoets omhoog of omlaag om het volume van de media te veranderen.
  Tik op (pictogram Mediavolume) om het volume van de media snel in of uit te schakelen.
 2. Tik op (pictogram Volume aanpassen) om het volume van gesprekken, beltonen, meldingen of het alarm te veranderen.
  Gebruik elke schuifregelaar om het volume aan te passen. Tik op [Meer weergeven] voor meer opties.

De trilmodus activeren

 1. Druk op de volumetoets omhoog of omlaag.
 2. Tik één of meer keren op het pictogram dat boven de schuifregelaar wordt weergegeven tot (pictogram Trillen) wordt weergegeven.

Geluid en trilstand activeren voor inkomende gesprekken

 1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Geluid] > [Trillen voor gesprekken].
 2. Selecteer een optie.