Geluiden en tonen

De beltoon instellen

U kunt verschillende beltonen instellen voor elke SIM-kaart. U kunt ook een gewenst muziekbestand selecteren als beltoon.

 1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Geluid].
 2. Selecteer [Ringtone - SIM 1] of [Ringtone - SIM 2].

  Afbeelding die de positie laat zien van het menu om de beltoon in te stellen in de geluidsinstellingen.

 3. Selecteer een geluid in de lijst.
  Om een muziekbestand te selecteren dat niet in de lijst staat, tikt u op [Ringtone toevoegen].

  Afbeelding van het selecteren van een geluid in de lijst.

 4. Tik op [OK] om te bevestigen.

Het meldingsgeluid instellen

 1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Geluid] > [Meldingsgeluid].
 2. Selecteer een geluid in de lijst.
  Om een muziekbestand te selecteren dat niet in de lijst staat, tikt u op [Melding toevoegen].
 3. Tik op [OK] om te bevestigen.

Hint

 • Om alle beltonen en/of meldingsgeluiden uit te schakelen en het apparaat in te stellen op alleen trillen, selecteert u [Geen] in de lijst.
 • Om andere geluiden en tonen in of uit te schakelen, gaat u naar en tikt u op [Instellingen] > [Geluid] > [Geavanceerd], en tikt u vervolgens op de schakelaars om de diverse geluiden en tonen in of uit te schakelen.