Het apparaat opnieuw starten en resetten

U kunt het apparaat gedwongen opnieuw starten of uitschakelen als het niet meer reageert of niet normaal opnieuw start. Er gaan geen instellingen of persoonlijke gegevens verloren.

U kunt het apparaat ook resetten naar de fabrieksinstellingen. Deze procedure is soms nodig als uw apparaat niet meer goed werkt, maar denk eraan dat u eerst een back-up moet maken van uw gegevens omdat door te resetten alle gegevens van het apparaat worden gewist.

Als uw apparaat niet kan worden ingeschakeld of als u de software van uw apparaat wilt resetten, kunt u Xperia Companion gebruiken om uw apparaat te repareren. Voor meer informatie over het downloaden en gebruiken van Xperia Companion, zoekt u naar Xperia Companion op de klantenservicewebsite van Sony.

Het apparaat opnieuw starten

Opmerking

 • Uw apparaat start mogelijk niet opnieuw als de batterij bijna leeg is. Sluit het apparaat aan op een lader en probeer het opnieuw te starten.
 1. Druk lang op de aan-uitknop.
 2. Tik in het menu dat wordt geopend op [Opnieuw opstarten].

  Het apparaat wordt automatisch opnieuw gestart.

Het apparaat gedwongen opnieuw starten of uitschakelen

 1. Druk lang tegelijkertijd op de aan-uitknop en de volume-omhoogtoets tot uw apparaat trilt.
 2. Afhankelijk van of u het apparaat gedwongen opnieuw wilt starten of uitschakelen, gaat u als volgt te werk.
  • Als u het apparaat gedwongen opnieuw wilt starten: Laat op dit punt de toetsen los. Het apparaat wordt opnieuw gestart.
  • Als u het apparaat gedwongen wilt uitschakelen: Blijf op de toetsen drukken. Na nog enkele seconden trilt het apparaat drie keer en wordt uitgeschakeld.

Hint

 • Als het apparaat niet wordt ingeschakeld, kunt u het probleem mogelijk oplossen door het gedwongen opnieuw op te starten.

Terugzetten op de fabrieksinstellingen

Opmerking

 • Onderbreek een procedure voor het herstellen van de standaardinstellingen niet om permanente schade aan het apparaat te voorkomen.
 • Maak een back-up van alle gegevens die in het interne geheugen van het apparaat zijn opgeslagen. Door te resetten worden alle gegevens van het apparaat gewist.
 1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Systeem] > [Geavanceerd] > [Opties voor resetten].
 2. Tik op [Alle gegevens wissen (fabrieksinstellingen terugzetten)] > [Alle gegevens wissen].
 3. Teken uw ontgrendelingspatroon als daarom wordt gevraagd, of voer het ontgrendelingswachtwoord of de PIN in om door te gaan.
 4. Tik op [Alle gegevens wissen] om te bevestigen.

Hint

 • Het apparaat wordt niet teruggezet naar een eerdere softwareversie van Android wanneer u de fabrieksinstellingen herstelt.