Zijsensor in- of uitschakelen

  1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Scherm] > [Geavanceerd].
  2. Tik op [Zijsensor].
  3. Tik op de schakelaar om de functie in of uit te schakelen.