Inhoud overbrengen met de app Xperia Transfer 2 (vanaf Android/iOS)

U kunt gegevens, zoals muziek, foto's, video's, documentbestanden, contacten, apparaatinstellingen, roosters, gespreksgeschiedenis, SMS/MMS en nog veel meer, overbrengen met behulp van de app Xperia Transfer 2.

U kunt inhoud overbrengen door uw apparaat (bestemmingsapparaat voor overdracht) via een USB-kabel aan te sluiten op een ander apparaat (bronapparaat voor overdracht). Om de inhoud van een iOS-apparaat over te brengen, gebruikt u een USB-OTG-adapter in combinatie met de USB-kabel. U kunt ook apparaten aansluiten met behulp van een Wi-Fi-verbinding.


(A): USB-OTG-adapter (gebruik een USB-OTG-adapter om de inhoud van een iOS-apparaat over te brengen.)

Afbeelding van het aansluiten van apparaten met behulp van een USB-kabel

  1. Open op uw apparaat (bestemmingsapparaat voor overdracht) de app Xperia Transfer 2.
    Als u inhoud van een Android-OS-apparaat wilt overbrengen, downloadt en opent u de app Xperia Transfer 2 op het andere apparaat (bronapparaat voor overdracht).
  2. Volg de instructies op het scherm om aan te sluiten en de inhoud over te brengen.