Bokeh-effect

U kunt foto‘s met het Bokeh-effect maken als u de hoofdcamera van het apparaat gebruikt. Het Bokeh-effect vermindert de scherpstelling van de achtergrond op een foto om de onderwerpen op de voorgrond te benadrukken om zo een artistiek effect te creëren.
 1. Terwijl u de hoofdcamera in de modus BASIC (Basis) gebruikt, tikt u op (pictogram Bokeh).
 2. Tik op de knop [Bokeh] naast de schuifregelaar om het bokeh-effect in te schakelen.
  De knop [Bokeh] wordt oranje.
 3. Sleep de schuifregelaar om aan te passen.

  Tik op (knop Sluiten) of op de zoeker om de schuifregelaars te verbergen.

  Tik op de knop [Bokeh] naast de schuifregelaar om het Bokeh-effect in of uit te schakelen.

 4. Druk op de cameratoets of tik op de sluiterknop om een foto te maken.

Opmerking

 • Het Bokeh-effect is niet beschikbaar wanneer de x0.7-lens is geselecteerd
 • Zoomen is niet beschikbaar tijdens het gebruik van het Bokeh-effect.

Hint

 • Als u te dichtbij een onderwerp komt of er te ver vanaf blijft terwijl u het Bokeh-effect gebruikt, wordt een waarschuwing weergegeven. In dit geval past u de afstand aan tussen de camera en het onderwerp waarvan u een foto met het Bokeh-effect wilt maken.