Een stabiele video opnemen

Als u een video opneemt, kunt u met Videostabilisatie camerabewegingen compenseren en het frame stabiel houden.
  1. Tik in de modus BASIC (Basis) op (knop omschakelen tussen de foto- en videomodus) om een videomodus te selecteren.
  2. Tik op [MENU].
  3. Tik op de schakelaar [Videostabilisatie] om camerabewegingen te compenseren.
  4. Sluit het menu.
    De instelling wordt opgeslagen.
  5. Druk op de cameratoets of tik op de sluiterknop om een video op te nemen.