Panorama

Gebruik de app Panorama om groothoekfoto's en panoramafoto's te maken.
  1. Tik in de modus BASIC (Basis) op [Meer] > (pictogram Panorama).
  2. Druk op de cameratoets of tik op de sluiterknop.
  3. Beweeg de camera langzaam en gestaag in de richting die op het scherm wordt aangegeven.