Creatief effect

Met de app Creatief effect kunt u effecten en kleurenfilters instellen voordat u een foto maakt of video opneemt.
  1. Tik in de modus BASIC (Basis) op [Meer] > (pictogram Creatief effect).
  2. Veeg om door filters te bladeren of tik op een filter voor een voorbeeld van het effect.
  3. Tik op (pictogram Creatief effect toepassen) om het filter toe te passen en terug te keren naar het camerascherm.
  4. Druk op de cameratoets of tik op de sluiterknop om een foto te maken of video op te nemen.

Hint

  • Tik op (pictogram Filter schakelen) om tussen filters om te schakelen.