Rasterlijnen

Met Rasterlijnen kunt u de 'Regel van derden' toepassen en belangrijke onderwerpen langs de rasterlijnen of de snijpunten daarvan plaatsen. Door het onderwerp niet altijd in het midden van het beeld te plaatsen, maakt u uw foto's en video's nog interessanter.
  1. Tik op [MENU].
  2. Tik op de schakelaar [Rasterlijnen] om de functie in of uit te schakelen.
  3. Sluit het menu.
    De instelling wordt opgeslagen.