Verschillende manieren om de volumetoets te gebruiken

U kunt de manier waarop u de volumetoets gebruikt wijzigen.
  1. Tik op [MENU].
  2. Ga naar [Volumeknop gebruiken als] en selecteer een optie.
  3. Sluit het menu.
    De instelling wordt opgeslagen.

Volumetoetsinstellingen

  • Zoomfunctie: Gebruik de volumetoets om in of uit te zoomen.
  • Volume: De volumetoets is gedeactiveerd voor de camera.
  • Sluiter: Gebruik de volumetoets als sluiterknop voor foto's en video's.