Λήψη στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth

Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία Bluetooth για να μοιραστείτε στοιχεία με άλλες συσκευές που είναι συμβατές με την τεχνολογία Bluetooth, όπως τηλέφωνα ή υπολογιστές. Μπορείτε να λάβετε τα παρακάτω είδη στοιχείων:

  • Φωτογραφίες και βίντεο
  • Μουσική και άλλα αρχεία ήχου
  • Ιστοσελίδες


Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη και ορατή σε άλλες συσκευές Bluetooth.

  1. Στη συσκευή εκπομπής, στείλτε τα δεδομένα στη συσκευή σας.
  2. Όταν ειδοποιηθείτε για ένα εισερχόμενο αρχείο στη συσκευή σας, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και πατήστε την ειδοποίηση για να αποδεχθείτε τη μεταφορά αρχείου.
  3. Πατήστε [Αποδοχή] για να ξεκινήσει η μεταφορά αρχείου.
  4. Για να δείτε την πρόοδο της μεταφοράς, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω.
  5. Για να ανοίξετε ένα στοιχείο που λάβατε, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και πατήστε τη σχετική ειδοποίηση.

Για να δείτε αρχεία που λάβατε μέσω της σύνδεσης Bluetooth

  1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Προτιμήσεις σύνδεσης].
  2. Πατήστε [Αρχεία ληφθέντα μέσω Bluetooth].