Προβολή της κατάστασης μνήμης

Η εσωτερική μνήμη χρησιμοποιείται για την αποθήκευση περιεχομένου λήψης ή μεταφοράς, αλλά και για τις προσωπικές ρυθμίσεις και τα δεδομένα σας, και τείνει να συμπληρώνεται ως αποτέλεσμα της κανονικής χρήσης. Αν η ταχύτητα της συσκευής αρχίσει να μειώνεται ή η λειτουργία των εφαρμογών τερματίζεται απροσδόκητα, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τα εξής:

  • Κλείνετε τις εφαρμογές που εκτελούνται και δεν χρησιμοποιείτε.
  • Καταργήστε την εγκατάσταση εφαρμογών που έχετε λάβει αλλά δεν χρησιμοποιείτε.
  • Μεταφέρετε τις φωτογραφίες, τα βίντεο και τη μουσική από την εσωτερική μνήμη στην αφαιρέσιμη κάρτα μνήμης ή υπηρεσία Google.

Σημείωση

  • Μπορείτε να αγοράσετε μια κάρτα μνήμης χωριστά.
  • Αν η συσκευή σας δεν μπορεί να διαβάσει το περιεχόμενο στην κάρτα μνήμης, ίσως χρειάζεται να μορφοποιήσετε την κάρτα. Πρέπει να σημειωθεί ότι αν μορφοποιήσετε την κάρτα, θα διαγραφεί όλο το περιεχόμενο.

Για να δείτε την κατάσταση μνήμης

  1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Αποθηκευτικός χώρος].