Χρήση της συσκευής σας για πληρωμές

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στις πληρωμές σας για διάφορά αγαθά, χωρίς να αγγίζετε το πραγματικό πορτοφόλι σας, και να διαχειρίζεστε όλες τις υπηρεσίες πληρωμών από ένα σημείο. Όταν κάνετε μια πληρωμή, μην ξεχνάτε να ενεργοποιείτε τη λειτουργία NFC, προτού αγγίξετε κάποια συσκευή ανάγνωσης καρτών με τη συσκευή σας.
  1. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία NFC είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
  2. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Προτιμήσεις σύνδεσης] > [NFC] > [Ανεπαφικές πληρωμές].
    Εμφανίζεται μια λίστα υπηρεσιών πληρωμών.
  3. Διαχειριστείτε τις υπηρεσίες πληρωμών όπως επιθυμείτε.
    Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη υπηρεσία πληρωμών σας.

Σημείωση

  • Οι υπηρεσίες πληρωμής με κινητές συσκευές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στην περιοχή σας. Για συσκευές διπλής SIM, οι πληρωμές μέσω NFC υποστηρίζονται μόνο όταν στη θυρίδα της κάρτας SIM 1 έχει τοποθετηθεί κάρτα SIM με δυνατότητα λειτουργίας NFC.