Ρυθμίσεις οθόνης

Μπορείτε να αλλάξετε τη συμπεριφορά της οθόνης, τη φωτεινότητα, το μέγεθος και την ποιότητα προβολής. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ποιότητα εικόνας των φωτογραφιών και των βίντεο.
 1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Προβολή].
 2. Πατήστε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.
  Χρησιμοποιήστε τα ρυθμιστικά, πατήστε τους διακόπτες ή ορίστε τις επιλογές για προσαρμογή.

Ρυθμίσεις κύριας οθόνης

 • Ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας: Προσαρμόστε την ποιότητα των φωτογραφιών και των βίντεο που εμφανίζονται στη συσκευή σας.

 • Ισορροπία λευκού: Πατήστε τον διακόπτη [Ρύθμιση μη αυτόματα] για να ενεργοποιήσετε τις αλλαγές στη ρύθμιση και, στη συνέχεια, επιλέξτε μία από τις ρυθμίσεις προεπιλογής. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε την ισορροπία λευκού.

 • Υψηλός ρυθμός ανανέωσης: Ρυθμίστε το ρυθμό ανανέωσης σε 120 Hz για ομαλότερη προβολή.

 • Επίπεδο φωτεινότητας: Προσαρμόστε το επίπεδο φωτεινότητας με το ρυθμιστικό. Επίσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το στοιχείο [Προσαρμοστική φωτεινότητα] για να βελτιστοποιείται αυτόματα η φωτεινότητα με βάση τον φωτισμό περιβάλλοντος.

 • Σκούρο θέμα: Μπορείτε να εμφανίσετε την οθόνη με σκοτεινό φόντο.

 • Αυτόματη περιστροφή οθόνης: Ρυθμίστε την οθόνη ώστε να περιστρέφεται αυτόματα όταν γυρνάτε τη συσκευή ή ρυθμίστε την ώστε να παραμένει σε κατακόρυφη προβολή.

 • Νυχτερινός φωτισμός: Το [Νυχτερινός φωτισμός] αλλάζει το χρώμα της οθόνης σε πορτοκαλί. Έτσι είναι πιο εύκολο να προβάλετε την οθόνη σε πιο σκοτεινή ρύθμιση και, επίσης, είναι πιο εύκολο να κοιμηθείτε.

 • Αποτροπή τυχαίων χειρισμών με ανενεργή οθόνη: Μπορείτε να αποτρέψετε την ενεργοποίηση της συσκευής σας κατά λάθος, ενώ αυτή βρίσκεται σε μια τσέπη ή τσάντα.

Σημείωση

 • Όταν η λειτουργία STAMINA είναι ενεργοποιημένη, το [Υψηλός ρυθμός ανανέωσης] δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
 • Αποφύγετε να εμφανίζετε πολύ φωτεινές ή στατικές εικόνες για μεγάλη χρονική περίοδο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει την παραμονή ειδώλου ή χρωματισμού στην οθόνη.

Υπόδειξη

 • Το [Βελτίωση εικόνας βίντεο] είναι διαθέσιμο μόνο για ορισμένες εφαρμογές.
 • Ακόμη κι αν η λειτουργία Αυτόματη περιστροφή οθόνης είναι απενεργοποιημένη, μπορείτε να περιστρέψετε την οθόνη χειροκίνητα αν πατήσετε (Εικονίδιο περιστροφής) στη γραμμή πλοήγησης.