Ενημέρωση της συσκευής σας ασύρματα

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή ενημέρωσης λογισμικού για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας ασύρματα. Οι ενημερώσεις που μπορείτε να λάβετε μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας εξαρτώνται από το λειτουργό σας. Συνιστάται η χρήση δικτύου Wi-Fi αντί για δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για τη λήψη νέου λογισμικού, ώστε να αποφύγετε τις χρεώσεις κίνησης δεδομένων.
  1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Σύνθετες ρυθμίσεις] > [Ενημέρωση λογισμικού].
  2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να ρυθμίσετε αυτόματη λήψη των ενημερώσεων συστήματος

  1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Σύνθετες ρυθμίσεις] > [Ενημέρωση λογισμικού].
  2. Πατήστε τις επιλογές (Εικονίδιο περισσότερων) > [Ρυθμίσεις] > [Αυτόματη ενημέρωση συστήματος].
  3. Ορίστε την επιλογή που προτιμάτε.


Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτόματες ενημερώσεις για τις εφαρμογές

  1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Σύνθετες ρυθμίσεις] > [Ενημέρωση λογισμικού].
  2. Πατήστε τις επιλογές (Εικονίδιο περισσότερων) > [Ρυθμίσεις] > [Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών].
  3. Ορίστε την επιλογή που προτιμάτε.