Φροντίδα μπαταρίας

Η «Φροντίδα μπαταρίας» αυξάνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας. Αυτή η εφαρμογή ανιχνεύει τα μοτίβα φόρτισης που χρησιμοποιείτε και εκτιμά την ώρα έναρξης και τέλους του τακτικού χρονικού διαστήματος φόρτισης. Η συσκευή σας φορτίζεται με κανονική ταχύτητα έως ότου φορτιστεί κατά 90% και, στη συνέχεια, η ταχύτητα φόρτισης ελέγχεται, έτσι ώστε η μπαταρία σας να φτάσει στο 100% λίγο πριν αποσυνδέσετε τον φορτιστή. Μπορείτε να προσαρμόσετε μη αυτόματα τους χρόνους εκκίνησης και λήξης της περιόδου φόρτισης. Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, μπορείτε επίσης να ορίσετε ένα όριο φόρτισης, έτσι ώστε η μπαταρία να φορτίζεται πάντα μόνο έως 80% ή 90%.

Σημείωση

  • Η εφαρμογή «Φροντίδα μπαταρίας» θα ελέγχει την ταχύτητα φόρτισης, μόνο εφόσον εντοπίσει έναν τακτικό κύκλο φόρτισης διάρκειας 4 ωρών τουλάχιστον σε διάστημα αρκετών ημερών.
  1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Μπαταρία] > [Φροντίδα μπαταρίας].
  2. Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Φροντίδα μπαταρίας.
  3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή.
    Επιλέγεται [Αυτόματα] ως προεπιλογή.

Υπόδειξη

  • Τα μοτίβα εκμάθησης του τακτικού κύκλου φόρτισης αποθηκεύονται από τη λειτουργία Φροντίδα μπαταρίας. Ακόμα και αν έχει απενεργοποιηθεί η λειτουργία, υιοθετεί τα μοτίβα εκμάθησης όταν ενεργοποιηθεί ξανά η λειτουργία.