Εκκίνηση της συσκευής σας για πρώτη φορά

Συνιστάται να φορτίσετε την μπαταρία για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την πρώτη εκκίνηση της συσκευής σας. Κατά τη φόρτιση, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.

Την πρώτη φορά που θα θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας, θα ανοίξει ένας οδηγός ρύθμισης, ο οποίος θα σας βοηθήσει να διαμορφώσετε τις βασικές ρυθμίσεις, να εξατομικεύσετε τη συσκευή σας και να συνδεθείτε στους λογαριασμούς σας, για παράδειγμα σε έναν λογαριασμό Google.

  1. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας μέχρι να δονηθεί η συσκευή.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή

  1. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας μέχρι να ανοίξει το μενού επιλογών.
  2. Πατήστε [Απενεργοποίηση].


Σημείωση

  • Μπορεί να περάσει λίγη ώρα μέχρι να τερματιστεί η λειτουργία της συσκευής.