Ενημέρωση της συσκευής σας μέσω υπολογιστή

  1. Συνδέστε τη συσκευή σας στον υπολογιστή με ένα καλώδιο USB.
  2. Σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης και, στη συνέχεια, πατήστε την ειδοποίηση ρύθμισης σύνδεσης USB.
  3. Πατήστε [Πατήστε για περισσότερες επιλογές.] και, στη συνέχεια, πατήστε [Μεταφορά αρχείων].
  4. Υπολογιστής: Ανοίξτε το λογισμικό Xperia Companion, αν δεν εκκινήσει αυτόματα.
    Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής έχει πρόσβαση στο Internet.
    Αν ανιχνευτεί μια νέα ενημέρωση λογισμικού, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο.
  5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εκτελέσετε τις σχετικές ενημερώσεις λογισμικού.

Σημείωση

  • Εάν το Xperia Companion δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, επισκεφτείτε τον ιστότοπο υποστήριξης πελατών της Sony και αναζητήστε το Xperia Companion για να το κατεβάσετε.