Επαναφορά των εφαρμογών σας

Μπορείτε να επαναφέρετε μια εφαρμογή ή να εκκαθαρίσετε τα δεδομένα εφαρμογής στην περίπτωση που η εφαρμογή σας σταματήσει να ανταποκρίνεται ή προκαλεί διάφορα ζητήματα με τη συσκευή σας. Η επαναφορά των προτιμήσεων εφαρμογών δεν διαγράφει δεδομένα εφαρμογών από τη συσκευή σας.
  1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές και ειδοποιήσεις].
  2. Πατήστε τον αριθμό των εφαρμογών για να δείτε όλες τις εφαρμογές.
  3. Πατήστε τις επιλογές (Εικονίδιο περισσότερων) > [Επαναφ. προτιμ. εφαρμ.] > [Επαναφορά εφαρμογών].

Για να διαγράψετε δεδομένα εφαρμογών

  1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές και ειδοποιήσεις].
  2. Επιλέξτε μια εφαρμογή ή υπηρεσία και, στη συνέχεια, πατήστε τις επιλογές [Αποθηκευτικός χώρος και κρυφή μνήμη] > [Διαγραφή αποθηκευτικού χώρου] > [OK].


Για να διαγράψετε την cache μιας εφαρμογής

  1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές και ειδοποιήσεις].
  2. Επιλέξτε μια εφαρμογή ή υπηρεσία και, στη συνέχεια, πατήστε τις επιλογές [Αποθηκευτικός χώρος και κρυφή μνήμη] > [Διαγραφή προσωρινής μνήμης].


Για να διαγράψετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση μιας εφαρμογής

  1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές και ειδοποιήσεις].
  2. Επιλέξτε μια εφαρμογή ή υπηρεσία και, στη συνέχεια, πατήστε τις επιλογές [Σύνθετες ρυθμίσεις] > [Άνοιγμα από προεπιλογή] > [Διαγραφή προεπιλογών].

Σημείωση

  • Η επιλογή για τη διαγραφή των δεδομένων, της κρυφής μνήμης ή της προεπιλεγμένης ρύθμισης μιας εφαρμογής δεν είναι διαθέσιμη για κάθε εφαρμογή ή υπηρεσία.