Συναρμολόγηση - Διπλή SIM

Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο κάρτες nano SIM. Οι συσκευές διπλής SIM υποστηρίζουν τη χρήση δύο καρτών nano SIM ή μίας κάρτας nano SIM και μίας κάρτας μνήμης.

Σημείωση

  • Για να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τη συσκευή σας προτού τραβήξετε έξω το δίσκο για να αφαιρέσετε την κάρτα (ή τις κάρτες) nano SIM ή την κάρτα μνήμης από τη συσκευή.
  • Ακόμη και αν εισαγάγετε δύο κάρτες SIM που υποστηρίζουν 5G, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο 5G στο σετ κάρτας SIM για την κυκλοφορία δεδομένων. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα 5G σε δύο κάρτες SIM.

Διάγραμμα της εισαγωγής καρτών SIM και μιας κάρτας μνήμης στη θυρίδα. Αριστερή πλευρά στην μπροστινή όψη, τοποθετώντας την κύρια κάρτα SIM στον κάτω δίσκο και μια κάρτα μνήμης ή μια δευτερεύουσα κάρτα SIM στον άνω δίσκο.

Σημείωση

  • Μην κόψετε την κάρτα SIM, επειδή κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή σας.
  1. Σύρετε προς τα έξω το δίσκο της κάρτας SIM.
  2. Τοποθετήστε την κύρια κάρτα SIM σταθερά στη θέση για τη SIM1.
  3. Τοποθετήστε σταθερά είτε τη δεύτερη κάρτα SIM (SIM2) είτε την κάρτα μνήμης στο δίσκο, με σωστό προσανατολισμό.
  4. Σπρώξτε απαλά το δίσκο της κάρτας SIM στη θυρίδα μέχρι να μπει στη θέση του.