Επιδιόρθωση του λογισμικού της συσκευής σας με το Xperia Companion

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Xperia Companion για να επισκευάσετε το λογισμικό της συσκευής σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό, το PIN ή το μοτίβο ξεκλειδώματος οθόνης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία επιδιόρθωσης συσκευής στην εφαρμογή Xperia Companion, για να διαγράψετε το επίπεδο ασφάλειας. Πρέπει να εισαγάγετε τα στοιχεία σύνδεσης του λογαριασμού Google για να εκτελέσετε αυτή τη λειτουργία. Με την εκτέλεση της λειτουργίας επιδιόρθωσης, εγκαθιστάτε ξανά το λογισμικό της συσκευής σας και ενδέχεται να χάσετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Αν η συσκευή σας φαίνεται να έχει παγώσει, πραγματοποιεί επανειλημμένες επανεκκινήσεις ή δεν εκκινεί καθόλου μετά από ενημέρωση του λογισμικού Xperia, αφού εκτελέσετε επιδιόρθωση λογισμικού ή επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, δοκιμάστε επιβεβλημένο τερματισμό λειτουργίας της συσκευής και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να την ενεργοποιήσετε ξανά. Αν το πρόβλημα συνεχίζεται, εκτελέστε επιβεβλημένο τερματισμό λειτουργίας και, στη συνέχεια, εκτελέστε επιδιόρθωση λογισμικού.

Σημείωση

  • Προτού εκτελέσετε επιδιόρθωση λογισμικού, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης σας για το Google. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις ασφαλείας σας, μπορεί να χρειαστεί να τα εισαγάγετε για επανεκκίνηση της συσκευής μετά από επιδιόρθωση λογισμικού.
  1. Βεβαιωθείτε ότι το Xperia Companion έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή.
  2. Ανοίξτε το λογισμικό Xperia Companion στον υπολογιστή και κάντε κλικ στην επιλογή [Επιδιόρθωση λογισμικού] στην κύρια οθόνη.
  3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να επανεγκαταστήσετε το λογισμικό και να ολοκληρωθεί η επιδιόρθωση.