Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της οθόνης

Όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, η συσκευή σας μπορεί να κλειδώσει ή να ξεκλειδώσει, ανάλογα με τη ρύθμιση του κλειδώματος οθόνης.

Η δυνατότητα οθόνης ambient σάς επιτρέπει να προβάλετε πληροφορίες, όπως την ώρα και ειδοποιήσεις, χωρίς να πατήσετε το πλήκτρο λειτουργίας.

  1. Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας.

Υπόδειξη

  • Αν η οθόνη ambient είναι ρυθμισμένη σε [Έξυπνη ενεργοποίηση] ή [Εμφάνιση όταν σηκώνεται η συσκευή], η οθόνη ενεργοποιείται αυτόματα όταν σηκώνετε τη συσκευή σας.