Προσαρμογή του χρόνου αδράνειας πριν από την απενεργοποίηση της οθόνης

Όταν η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη και παραμένει σε κατάσταση αδράνειας για καθορισμένο χρονικό διάστημα, η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται και απενεργοποιείται για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας. Μπορείτε να αλλάξετε το χρονικό διάστημα για το οποίο η οθόνη σας παραμένει ενεργή προτού απενεργοποιηθεί.
  1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Προβολή] > [Αναστολή λειτουργίας].
  2. Ορίστε μια επιλογή.