Έξυπνος έλεγχος οπίσθιου φωτισμού

Ο έξυπνος έλεγχος οπίσθιου φωτισμού διατηρεί την οθόνη αναμμένη για όσο διάστημα κρατάτε τη συσκευή στο χέρι σας. Μόλις αφήσετε τη συσκευή κάτω, η οθόνη σβήνει σύμφωνα με τη ρύθμιση λειτουργίας αναστολής της οθόνης.
  1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Προβολή] > [Σύνθετες ρυθμίσεις] > [Έξυπνος έλεγχος οπίσθιου φωτισμού].
  2. Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.