Μενού Ρυθμίσεις

Δείτε και αλλάξτε ρυθμίσεις για τη συσκευή σας από το μενού ρυθμίσεων.
 1. Σαρώστε προς τα επάνω από το κάτω μέρος της οθόνης προς την κορυφή και, στη συνέχεια, βρείτε το [Ρυθμίσεις].

  Εικόνα που δείχνει το εικονίδιο ρυθμίσεων στο συρτάρι εφαρμογών.

 2. Πατήστε [Ρυθμίσεις] και, στη συνέχεια, επιλέξτε το επιθυμητό μενού.
  Αν δεν είστε βέβαιοι για το μενού που θα επιλέξετε, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση αν εισαγάγετε μια λέξη-κλειδί στο πεδίο [Αναζήτηση στις ρυθμίσεις].

  Εικόνα που δείχνει το πεδίο αναζήτησης στο μενού ρυθμίσεων.

Για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων από τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων

 1. Σαρώστε προς τα κάτω δύο φορές από το πάνω μέρος της οθόνης.

 2. Βρείτε το (Εικονίδιο ρυθμίσεων).

  Εικόνα που δείχνει το εικονίδιο ρυθμίσεων στο κάτω δεξί τμήμα του πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων.

 3. Πατήστε (Εικονίδιο ρυθμίσεων).


Υπόδειξη

 • Όταν τα 3 κουμπιά για Αρχική, Πίσω και Επισκόπηση δεν εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης, βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Πλοήγηση συστήματος] > [Πλοήγηση με τρία κουμπιά].
 • Για να δείτε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Σχετικά με το τηλέφωνο].
 • Αν επιλέξετε λανθασμένη γλώσσα και δεν μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο του μενού, βρείτε και πατήστε (Εικονίδιο ρυθμίσεων) > (Εικονίδιο μενού συστήματος). Στη συνέχεια, επιλέξτε το κείμενο δίπλα στο (Εικονίδιο πληκτρολογίου) και, στο μενού που θα ανοίξει, επιλέξτε την πρώτη καταχώρηση. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε.