Ενημερώσεις εφαρμογών

Αν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης, οι εφαρμογές σας ενημερώνονται χωρίς να ερωτηθείτε και μπορεί να μην διαπιστώσετε ότι γίνεται λήψη μεγάλου όγκου δεδομένων. Για να αποφύγετε τυχόν υψηλές χρεώσεις μεταφοράς δεδομένων, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις ή να ενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις μόνο μέσω σύνδεσης Wi-Fi. Πρέπει να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης στην εφαρμογή Play Store, για να αποφύγετε την αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών.
  1. Βρείτε και πατήστε (Εικονίδιο Play Store).
  2. Πατήστε (Εικονίδιο μενού) και, στη συνέχεια, πατήστε το μενού ρυθμίσεων.
  3. Πατήστε το μενού αυτόματης ενημέρωσης εφαρμογών.
  4. Ορίστε την επιλογή που προτιμάτε.