Προστασία οθόνης

Σημείωση

  • Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, αφαιρέστε όλες τις προστατευτικές μεμβράνες για να επιτρέπονται όλες οι λειτουργίες της.

Τα καλύμματα οθόνης και οι προστατευτικές μεμβράνες συμβάλλουν στην προστασία της συσκευής σας από ενδεχόμενη ζημιά. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε μόνο καλύμματα οθόνης που προορίζονται για τη συσκευή Xperia που διαθέτετε. Η χρήση αξεσουάρ προστασίας της οθόνης άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να μην επιτρέπει στη συσκευή σας να λειτουργεί σωστά, αν καλύπτονται οι αισθητήρες, οι φακοί, τα ηχεία ή τα μικρόφωνα, και υπάρχει κίνδυνος να καταστεί άκυρη η εγγύηση.