Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης

Αν η συσκευή σας δεν μπορεί να διαβάσει περιεχόμενο στην κάρτα μνήμης, διαμορφώστε την κάρτα μνήμης στη συσκευή σας.
  1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Αποθηκευτικός χώρος] > [Κάρτα SD].
    Επιλέξτε μια εφαρμογή, αν σας ζητηθεί.
  2. Πατήστε (Εικονίδιο περισσότερων) > [Ρυθμίσεις αποθ/κού χώρου] > [Διαμόρφωση] και, στη συνέχεια, εκτελέστε τη μορφοποίηση στο επόμενο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης.

Σημείωση

  • Κατά τη μορφοποίηση, όλο το περιεχόμενο στην κάρτα μνήμης διαγράφεται. Βεβαιωθείτε ότι προηγουμένως έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα δεδομένα που θέλετε να αποθηκεύσετε. Για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του περιεχομένου, μπορείτε να το αντιγράψετε στον υπολογιστή σας.