Για να διασφαλίσετε την προστασία της συσκευής σας

Η συσκευή σας περιλαμβάνει επιλογές ασφάλειας, οι οποίες συνιστώνται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής.

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να προστατεύσετε τη συσκευή σας, όπως αναφέρεται παρακάτω. Βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] και, στη συνέχεια, αναζητήστε τις ρυθμίσεις στο επάνω μέρος της οθόνης.

  • Κλείδωμα οθόνης
  • Διαχείριση δακτυλικού αποτυπώματος
  • Κλείδωμα κάρτας SIM


Μπορείτε να καταχωρήσετε δακτυλικά αποτυπώματα για να τα χρησιμοποιήσετε ως μέθοδο ασφάλειας για ξεκλείδωμα της συσκευής σας ή για έλεγχο ταυτότητας αγορών. Βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Ασφάλεια] > [Διαχείριση δακτυλικού αποτυπώματος] και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο support.google.com/android/.

Σημείωση

  • Αν χρησιμοποιείτε μια επιλογή ασφάλειας για να προστατέψετε τη συσκευή σας, είναι σημαντικό να θυμάστε τα στοιχεία που δώσατε κατά τη ρύθμιση.