Σύνδεση της συσκευής σας με αξεσουάρ USB

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν κεντρικό προσαρμογέα USB για να συνδέσετε τη συσκευή σας με αξεσουάρ USB, όπως συσκευές μαζικής αποθήκευσης USB, ακουστικά, χειριστήρια παιχνιδιών, πληκτρολόγια USB και ποντίκια USB.

Εικόνα του παραθύρου που εμφανίζεται όταν συνδέετε το τηλέφωνο με υπολογιστή μέσω USB

 1. Συνδέστε ένα καλώδιο USB στη συσκευή σας.
 2. Σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης και, στη συνέχεια, πατήστε την ειδοποίηση ρύθμισης σύνδεσης USB.
 3. Πατήστε [Πατήστε για περισσότερες επιλογές.] και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή.

Προτιμήσεις USB 

 • Έλεγχος USB από: Μπορείτε να επιλέξετε τη συσκευή που αναλαμβάνει τον έλεγχο της άλλης συσκευής, δηλαδή τη δική σας συσκευή ή τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη μέσω USB.
 • Χρήση USB για: Μπορείτε να επιλέξετε το σκοπό της σύνδεσης USB.
  • Μεταφορά αρχείων: Διαχειριστείτε αρχεία ή ενημερώστε το λογισμικό συσκευής. Η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται με υπολογιστές Microsoft® Windows®. Η φόρτιση είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.
  • Σύνδεση με USB: Η συσκευή σας μπορεί να λειτουργεί ως συσκευή tethering.
  • MIDI: Η συσκευή σας μπορεί να λειτουργεί ως είσοδος MIDI για εφαρμογές μουσικών οργάνων.
  • Χωρίς μεταφορά αρχείων: Απλώς φορτίστε τη συσκευή σας όταν η επιλογή [Έλεγχος USB από] έχει ρυθμιστεί σε [Αυτή η συσκευή]. Όταν η επιλογή [Έλεγχος USB από] έχει ρυθμιστεί σε [Συνδεδεμένη συσκευή], μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως παροχή ρεύματος και να φορτίσετε την άλλη συνδεδεμένη συσκευή.


Σημείωση

 • Η Sony δεν εγγυάται ότι όλα τα αξεσουάρ USB υποστηρίζονται από τη συσκευή σας.
 • Αυτή η συσκευή διαθέτει θύρα USB χωρίς κάλυμμα. Αν η συσκευή σας εκτεθεί σε νερό, βεβαιωθείτε ότι η θύρα είναι εντελώς στεγνή προτού συνδέσετε καλώδιο USB.