Εύρεση, κλείδωμα και διαγραφή χαμένης συσκευής

Το Google προσφέρει μια υπηρεσία web εντοπισμού τοποθεσίας και ασφάλειας, η οποία ονομάζεται «Εύρεση συσκευής». Αφού συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό Google, από προεπιλογή θα ενεργοποιηθεί η υπηρεσία «Εύρεση συσκευής». Αν χάσετε τη συσκευή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την «Εύρεση συσκευής» για να τη βρείτε, να την κλειδώσετε ή να σβήσετε το περιεχόμενό της.
Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην ένδειξη support.google.com/android/.