Ακρόαση μουσικής

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Μουσική για να ακούσετε την αγαπημένη σας μουσική.

Επισκόπηση του music player

Εικόνα που δείχνει πού βρίσκεται κάθε λειτουργία στο μενού music player. Άνω περιοχή από τα αριστερά προς τα δεξιά, 1 έως 4. Άνω μισό της οθόνης, 5. Κάτω μισό της οθόνης, 6 έως 10. Κάτω περιοχή από τα δεξιά προς τα αριστερά, 11 έως 15.

 1. Ελαχιστοποίηση του player πλήρους οθόνης
 2. Αναζήτηση σε όλα τα τραγούδια που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας
 3. Προβολή της ουράς αναπαραγωγής
 4. Προβολή περισσότερων επιλογών
 5. Εξώφυλλο άλμπουμ (αν είναι διαθέσιμο)
 6. Προσθήκη ή κατάργηση ενός τραγουδιού ως αγαπημένου
 7. Χρόνος που παρήλθε στο τρέχον τραγούδι
 8. Προσθήκη ενός τραγουδιού σε ένα playlist
 9. Ένδειξη προόδου – Σύρετε ή πατήστε κατά μήκος της γραμμής για γρήγορη προώθηση ή μετακίνηση προς τα πίσω
 10. Διάρκεια του τρέχοντος τραγουδιού
 11. Επανάληψη του τρέχοντος τραγουδιού ή όλων των τραγουδιών στην ουρά αναπαραγωγής
 12. Πατήστε για να μεταβείτε στο επόμενο τραγούδι, αγγίξτε παρατεταμένα για γρήγορη προώθηση στο τρέχον τραγούδι
 13. Αναπαραγωγή ή παύση τραγουδιού
 14. Πατήστε για να μεταβείτε στην αρχή του τρέχοντος τραγουδιού, αγγίξτε παρατεταμένα για μετάβαση προς τα πίσω στο τρέχον τραγούδι
 15. Τυχαία αναπαραγωγή τραγουδιών στην ουρά αναπαραγωγής


Αρχική οθόνη εφαρμογής Μουσική

Εικόνα που δείχνει πού βρίσκεται κάθε λειτουργία στην αρχική οθόνη μουσικής. Άνω αριστερά, 1. Κεντρική περιοχή, 2 και 3. Κάτω δεξιά, 4. Κάτω περιοχή, 5.

 1. Άνοιγμα του μενού Μουσική
 2. Μετακίνηση με κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω για προβολή περιεχομένου
 3. Πατήστε για να αρχίσει η αναπαραγωγή ενός τραγουδιού στην ουρά αναπαραγωγής
 4. Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών με τυχαία σειρά
 5. Μεταβείτε στην οθόνη του music player


Σημείωση

 • Η αναπαραγωγή στοιχείων με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων ενδέχεται να μην είναι δυνατή.