Ζεύξη με άλλη συσκευή Bluetooth

Όταν πραγματοποιείτε ζεύξη της συσκευής σας με άλλη συσκευή, μπορείτε, για παράδειγμα, να συνδέσετε τη συσκευή σας σε ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth ή ένα κιτ αυτοκινήτου Bluetooth και να χρησιμοποιήσετε τις άλλες συσκευές για να μοιραστείτε μουσική.

Αφού πραγματοποιήσετε ζεύξη της συσκευή σας με άλλη συσκευή Bluetooth, η συσκευή σας θα απομνημονεύσει αυτή τη ζεύξη.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή με την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε ζεύξη έχει ενεργή τη λειτουργία Bluetooth και είναι ορατή σε άλλες συσκευές Bluetooth.

  1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Σύζευξη νέας συσκευής].
    Εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές Bluetooth.
  2. Πατήστε τη συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να κάνετε ζεύξη.

Για να συνδέσετε τη συσκευή σας με κάποια άλλη συσκευή Bluetooth

  1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής].
  2. Στην ενότητα [Συσκευές που έχουν συνδεθεί στο παρελθόν], πατήστε τη συσκευή Bluetooth στην οποία θέλετε να συνδεθείτε.


Για κατάργηση της ζεύξης μιας συσκευής Bluetooth

  1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής].
  2. Στην ενότητα [Συσκευές που έχουν συνδεθεί στο παρελθόν], πατήστε (Εικονίδιο ρυθμίσεων) που βρίσκεται δίπλα από το όνομα της συσκευής της οποίας τη ζεύξη θέλετε να καταργήσετε.
  3. Πατήστε τις επιλογές [Διαγραφή] > [Κατάργηση απομνημόνευσης συσκευής].


Σημείωση

  • Ορισμένες συσκευές Bluetooth, για παράδειγμα, τα περισσότερα ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth, απαιτούν ζεύξη και σύνδεση με την άλλη συσκευή.