Πριν από την ενημέρωση της συσκευής σας

Πρέπει να ενημερώνετε το λογισμικό στη συσκευή σας για να έχετε πρόσβαση στις πιο πρόσφατα δημιουργημένες λειτουργίες, στις βελτιώσεις και στις διορθώσεις σφαλμάτων, ώστε να διασφαλίζεται βέλτιστη απόδοση. Όταν υπάρχει μια διαθέσιμη ενημέρωση λογισμικού, εμφανίζεται το (Εικονίδιο ενημέρωσης συστήματος) στη γραμμή κατάστασης. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιείτε μη αυτόματο έλεγχο για νέες ενημερώσεις.

Ο ευκολότερος τρόπος για να εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού είναι η ασύρματη λήψη της από τη συσκευή σας. Ωστόσο, ορισμένες ενημερώσεις δεν είναι διαθέσιμες για ασύρματη λήψη. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Xperia Companion. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο υποστήριξης πελατών της Sony και αναζητήστε το Xperia Companion για να πραγματοποιήσετε λήψη, να εγκαταστήσετε και να ελέγξετε τις απαιτήσεις συστήματος για αυτό.

Προτού ενημερώσετε τη συσκευή σας, μελετήστε τα ακόλουθα:

  • Βεβαιωθείτε ότι έχετε επαρκή χωρητικότητα μνήμης.
  • Οι ενημερώσεις συστήματος και εφαρμογών μπορεί να εμφανίσουν τα χαρακτηριστικά στη συσκευή σας με διαφορετικό τρόπο από εκείνον που περιγράφεται σε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας. Η έκδοση Android μπορεί να μην επηρεαστεί μετά από μια ενημέρωση.

Για να ελέγξετε αν υπάρχει νέο λογισμικό

  1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Σύνθετες ρυθμίσεις] > [Ενημέρωση λογισμικού].