Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth για να στέλνετε αρχεία σε άλλες συσκευές που είναι συμβατές με Bluetooth ή για να συνδέετε αξεσουάρ handsfree. Οι συνδέσεις Bluetooth λειτουργούν καλύτερα σε απόσταση μικρότερη από 10 μέτρα, χωρίς να υπάρχουν συμπαγή αντικείμενα μεταξύ των συσκευών. Η ζεύξη απαιτείται για τη σύνδεση με άλλες συσκευές Bluetooth.
  1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Προτιμήσεις σύνδεσης].
  2. Πατήστε [Bluetooth].
  3. Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Υπόδειξη

  • Επίσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Bluetooth από το τμήμα παραθύρου γρήγορων ρυθμίσεων.

Σημείωση

  • Η συσκευή σας δεν μπορεί να συνδεθεί ασύρματα σε όλους τους τύπους συσκευών Bluetooth. Η Sony δεν εγγυάται ότι όλες οι συσκευές Bluetooth είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
  • Για να εξασφαλίσετε επικοινωνίες Bluetooth, η συσκευή σας υποστηρίζει μια λειτουργία ασφαλείας συμβατή με τα πρότυπα Bluetooth. Ωστόσο, η ασφάλεια μπορεί να είναι ανεπαρκής ανάλογα με τις ρυθμίσεις, κλπ. Να είστε ενήμεροι για τους κινδύνους ασφαλείας κατά τη χρήση της λειτουργίας Bluetooth.
  • Λάβετε υπόψη ότι η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε διαρροή δεδομένων που ενδέχεται να προκύψει κατά την επικοινωνία μέσω της σύνδεσης Bluetooth.