Πληροφορίες για αυτόν τον Οδηγό βοήθειας

Αυτός είναι ο Οδηγός βοήθειας Xperia 5 III για την έκδοση λογισμικού Android 11. Αν δεν είστε βέβαιοι για την έκδοση λογισμικού που εκτελείται στη συσκευή σας, μπορείτε να την ελέγξετε από το μενού "Ρυθμίσεις".

Για πληροφορίες σχετικά με κοινά χαρακτηριστικά και ρυθμίσεις Android (όπως βασικές ρυθμίσεις Android, ρυθμίσεις Wi-Fi, ρυθμίσεις αρχικής οθόνης, μεταφορά περιεχομένου, πλοήγηση σε συρτάρι εφαρμογών, ειδοποιήσεις και άλλα χαρακτηριστικά εφαρμογών της Google), βλέπε support.google.com/android/.

Σημείωση

  • Οι ενημερώσεις συστήματος και εφαρμογών μπορεί να εμφανίσουν τα χαρακτηριστικά της συσκευής σας με διαφορετικό τρόπο από εκείνον που περιγράφεται σε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας. Η έκδοση Android μπορεί να μην επηρεαστεί σε μια ενημέρωση.

Για να ελέγξετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού και τον αριθμό μοντέλου της συσκευής σας

Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σχετικά με το τηλέφωνο]. Η τρέχουσα έκδοση λογισμικού εμφανίζεται στο στοιχείο [Αριθμός έκδοσης]. Ο τρέχων αριθμός μοντέλου εμφανίζεται στο στοιχείο [Μοντέλο].

Περιορισμοί σε υπηρεσίες και λειτουργίες

Ορισμένες από τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες που περιγράφονται αυτό τον οδηγό βοήθειας μπορεί να μην υποστηρίζονται σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές ούτε από όλα τα δίκτυα ή τους παρόχους υπηρεσιών. Ο διεθνής αριθμός έκτακτης ανάγκης GSM μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση σε όλες τις χώρες, τις περιοχές, τα δίκτυα και από όλους τους παρόχους υπηρεσιών, εφόσον η συσκευή έχει συνδεθεί στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Επικοινωνήστε με το λειτουργό δικτύου ή τον πάροχο υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε, για να προσδιορίσετε τη διαθεσιμότητα οποιασδήποτε συγκεκριμένης υπηρεσίας ή λειτουργίας, καθώς και κατά πόσο ισχύουν επιπλέον χρεώσεις πρόσβασης ή χρήσης.

Για τη χρήση ορισμένων λειτουργιών και εφαρμογών που περιγράφονται σε αυτό τον οδηγό, ενδέχεται να απαιτείται πρόσβαση στο Internet. Κατά τη σύνδεση στο Internet με τη συσκευή σας, ενδέχεται να προκύψουν χρεώσεις σύνδεσης δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών του ασύρματου δικτύου σας.