Χρήση υπηρεσιών εντοπισμού τοποθεσίας

Οι υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας επιτρέπουν σε εφαρμογές, όπως οι Χάρτες και η κάμερα, τη χρήση πληροφοριών από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi, καθώς και πληροφοριών από το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Στίγματος (GPS) για τον προσδιορισμό της τοποθεσίας σας κατά προσέγγιση.

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να εξακριβώσετε πού βρίσκεστε, πρέπει να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο support.google.com/.

  1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Τοποθεσία].
  2. Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας.

Για να βελτιώσετε την ακρίβεια του GPS

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία GPS στη συσκευή σας, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά για να εντοπιστεί η τοποθεσία σας. Για να βοηθήσετε στην αναζήτηση, φροντίστε να έχετε ανεμπόδιστη θέα του ουρανού. Μείνετε ακίνητοι και μην καλύπτετε την κεραία GPS. Τα σήματα του GPS μπορούν να διέλθουν μέσα από σύννεφα και πλαστικό, αλλά όχι μέσω στερεών αντικειμένων, όπως είναι τα κτίρια και τα βουνά. Αν η τοποθεσία σας δεν εντοπιστεί μέσα σε λίγα λεπτά, μετακινηθείτε σε άλλη τοποθεσία.