Αποστολή στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth

Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία Bluetooth για να μοιραστείτε στοιχεία με άλλες συσκευές που είναι συμβατές με την τεχνολογία Bluetooth, όπως τηλέφωνα ή υπολογιστές. Μπορείτε να στείλετε τα ακόλουθα είδη στοιχείων:

 • Φωτογραφίες και βίντεο
 • Μουσική και άλλα αρχεία ήχου
 • Ιστοσελίδες


Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth έχει ενεργοποιηθεί για τη συσκευή λήψης και ότι η συσκευή είναι ορατή σε άλλες συσκευές Bluetooth.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή που περιέχει το στοιχείο που θέλετε να στείλετε.
 2. Αγγίξτε παρατεταμένα ή ανοίξτε το στοιχείο και, στη συνέχεια, πατήστε (Εικονίδιο κοινής χρήσης).
 3. Επιλέξτε [Bluetooth] και, στη συνέχεια, πατήστε το όνομα της συσκευής λήψης.
  Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth αν σας ζητηθεί.
 4. Στη συσκευή λήψης, αν σας ζητηθεί, αποδεχθείτε τη σύνδεση.
 5. Στη συσκευή σας, αν σας ζητηθεί, επιβεβαιώστε τη μεταφορά στη συσκευή λήψης.
 6. Στη συσκευή λήψης, αποδεχθείτε το εισερχόμενο στοιχείο.