Φόρτιση της συσκευής σας

Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή σας από επιτοίχια πρίζα ή υπολογιστή. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.

Αν η μπαταρία είναι εξαντλημένη, μπορεί να περάσουν έως και 10 λεπτά για να ανταποκριθεί η συσκευή σας στη φόρτιση. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, η οθόνη μπορεί να παραμένει εντελώς σκοτεινή και να μην εμφανίζεται το εικονίδιο φόρτισης. Μπορεί να χρειαστούν μερικές ώρες για να φορτιστεί πλήρως μια εντελώς εξαντλημένη μπαταρία. Η ταχύτητα φόρτισης μπορεί να επηρεαστεί από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Χρησιμοποιείτε πάντα τον γνήσιο φορτιστή της Sony και ένα καλώδιο USB που προορίζεται για το συγκεκριμένο μοντέλο Xperia που διαθέτετε, επειδή άλλοι τύποι φορτιστών ενδέχεται να αυξήσουν τον χρόνο φόρτισης, να μη φορτίζουν καθόλου τη συσκευή ή ακόμη και να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή.

Σημείωση

 • Η συσκευή σας διαθέτει μια ενσωματωμένη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία, η οποία μπορεί να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής της Sony. Μην επιχειρήσετε ποτέ να ανοίξετε ή να αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας τη συσκευή. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη και να ακυρώσει την εγγύησή σας.

Υπόδειξη

 • Ένας φορτιστής που συνδέεται σε πρίζα τοίχου φορτίζει τη συσκευή σας ταχύτερα από ότι η φόρτιση μέσω υπολογιστή. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.

Διάγραμμα της φόρτισης της συσκευής

 1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στο φορτιστή (ή στη θύρα USB ενός υπολογιστή).
 2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στη θύρα USB της συσκευής σας.
  Η λυχνία ειδοποίησης ανάβει όταν αρχίζει η φόρτιση.
 3. Όταν η συσκευή φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το καλώδιο από τη συσκευή σας, τραβώντας το ευθεία προς τα έξω.
  Φροντίστε να μη λυγίσετε το βύσμα.

Κατάσταση λυχνίας ειδοποίησης μπαταρίας

 • Πράσινο: Η μπαταρία φορτίζει, το επίπεδο φόρτισης είναι πάνω από 90%
 • Πορτοκαλί: Η μπαταρία φορτίζει, το επίπεδο φόρτισης είναι 15–90%
 • Κόκκινο: Η μπαταρία φορτίζει, το επίπεδο φόρτισης είναι κάτω από 15%

Σημείωση

 • Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε το καλώδιο USB που παρέχεται με τη συσκευή σας, επειδή άλλοι τύποι καλωδίων USB μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή σας.

Υπόδειξη

 • Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, μπορεί να χρειαστούν έως 10 λεπτά μέχρι να ανάψει η λυχνία ειδοποίησης και να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης.