Πληροφορίες για την εφαρμογή υποστήριξης

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή υποστήριξης για να βρείτε πληροφορίες για τη συσκευή και το λογισμικό. Μπορείτε να διαβάσετε θέματα υποστήριξης ή να χρησιμοποιήσετε χρήσιμες εφαρμογές, όπως ο έλεγχος συσκευής.

Σημείωση

  • Μπορείτε να βρείτε στοιχεία επικοινωνίας υποστήριξης στο μενού «Επικοινωνήστε μαζί μας», ακόμα και χωρίς σύνδεση δικτύου.

  1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές (Εικονίδιο υποστήριξης).

Υπόδειξη

  • Για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη, συνδεθείτε στο Internet κατά τη χρήση της εφαρμογής Υποστήριξη.