Διακοπή της εκτέλεσης εφαρμογών και υπηρεσιών

Αν η απόδοση της συσκευής ή των εφαρμογών δεν είναι η βέλτιστη, δοκιμάστε να σταματήσετε την εκτέλεση εφαρμογών και υπηρεσιών.
  1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές και ειδοποιήσεις].
  2. Επιλέξτε μια εφαρμογή ή υπηρεσία και, στη συνέχεια, πατήστε [Αναγκαστική διακοπή] > [OK].