Ονοματοδοσία της συσκευής σας

Μπορείτε να δώσετε όνομα στη συσκευή σας. Το όνομα αυτό εμφανίζεται στις άλλες συσκευές αφού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth και η συσκευή σας έχει οριστεί ώστε να είναι ορατή.
  1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Σύζευξη νέας συσκευής].
  2. Πατήστε [Όνομα συσκευής].
  3. Εισαγάγετε ένα όνομα για τη συσκευή σας.
  4. Πατήστε [Μετονομασία].