Χρήση δυναμικής δόνησης

Η λειτουργία Δυναμική δόνηση βελτιώνει την εμπειρία πολυμέσων με την προσθήκη συγχρονισμένης δόνησης όταν παρακολουθείτε βίντεο ή ακούτε μουσική στη συσκευή σας. Για να μάθετε περισσότερα για αυτήν τη λειτουργία, μεταβείτε στις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος] > [Δυναμική δόνηση].

Δεν υπάρχει δόνηση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Η ένταση ήχου πολυμέσων ρυθμίστηκε σε σίγαση.
  • Η οθόνη είναι σβηστή.

Σημείωση

  • Το Δυναμική δόνηση δεν λειτουργεί με όλες τις εφαρμογές πολυμέσων.

  1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος] > [Δυναμική δόνηση].
  2. Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.