Ρύθμιση άλλων επιλογών Side sense

Μπορείτε να διαμορφώσετε τον τρόπο συμπεριφοράς Side sense ή να προσαρμόσετε το μενού, κ.λπ.

Για παράδειγμα, οι ακόλουθες επιλογές διατίθενται για Side sense.

  • Αν θα εμφανίζεται η γραμμή Side sense σε μία ή και στις δύο πλευρές της οθόνης σας
  • Ενέργειες οθόνης για χειρονομίες
  1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Προβολή] > [Σύνθετες ρυθμίσεις].
  2. Πατήστε [Side sense].
  3. Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
  4. Για να επεξεργαστείτε άλλες επιλογές Side sense, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη στο κάτω τμήμα της οθόνης.