Ρύθμιση του Οθόνη ambient

Η οθόνη ambient σάς επιτρέπει να προβάλετε στην οθόνη πληροφορίες όπως η ώρα, ειδοποιήσεις και μουσική όταν η οθόνη είναι σβηστή. Η οθόνη ambient μπορεί επίσης να προβάλει εξώφυλλα άλμπουμ ενώ γίνεται αναπαραγωγή μουσικής.

Εικόνα της οθόνης Ambient

Προσαρμογή των ρυθμίσεων Οθόνη ambient

 1. Πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εμφάνιση] > [Οθόνη ambient (Πάντα εμφάνιση widget)].
 2. Πατήστε [Πότε θα εμφανίζεται η οθ. ambient] και, στη συνέχεια, ορίστε την επιθυμητή ρύθμιση.
 3. Κλείστε το μενού ρυθμίσεων.
  Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

Υπόδειξη

 • Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι [Έξυπνη ενεργοποίηση], η οποία ενεργοποιεί την Οθόνη ambient όταν απαιτείται, π.χ. όταν περπατάτε με τη συσκευή στο χέρι ή όταν βγάζετε τη συσκευή από την τσέπη ή την τσάντα σας.

Εμφάνιση εικόνας στο Οθόνη ambient

 1. Πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εμφάνιση] > [Οθόνη ambient (Πάντα εμφάνιση widget)].
 2. Πατήστε την επιλογή [Αυτοκόλλητο] και, στη συνέχεια, επιλέξτε το επιθυμητό αυτοκόλλητο ή φωτογραφία σας.
 3. Κλείστε το μενού ρυθμίσεων.
  Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.