Λειτουργία STAMINA

Η Λειτουργία STAMINA παρατείνει τον χρόνο μέχρι η μπαταρία να χρειάζεται φόρτιση, απενεργοποιώντας μερικές λειτουργίες της συσκευής. Όταν ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία STAMINA, η οθόνη μεταβαίνει στην κατάσταση λειτουργίας Σκούρο θέμα.

Ανάλογα με το επίπεδο STAMINA, θα περιορίζονται ή θα απενεργοποιούνται διαφορετικές λειτουργίες για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας της μπαταρίας. Αυτές περιλαμβάνουν απόδοση φωτοαπόδοσης, φωτεινότητα οθόνης, ενίσχυση εικόνας και GPS ενώ η οθόνη είναι σβηστή. Ο συγχρονισμός των δεδομένων εφαρμογής υπόβαθρου ή η ροή δεδομένων μπορεί να απενεργοποιηθεί για μερικές εφαρμογές.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία STAMINA ώστε να ενεργοποιείται ή να απενεργοποιείται αυτόματα, ανάλογα με το επίπεδο της μπαταρίας. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για λεπτομερείς ρυθμίσεις.

  1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Μπαταρία] > [Λειτουργία STAMINA].
  2. Πατήστε [Ενεργοποίηση τώρα].

Υπόδειξη

  • Μπορείτε να εξαιρέσετε τη βελτιστοποίηση εφαρμογών από τη Λειτουργία STAMINA στο μενού Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.