Συνδυασμός κλιπ και παρακολούθηση ταινίας

Μπορείτε να συνδυάσετε αποσπάσματα για να δημιουργήσετε μια ταινία και, κατόπιν, να παρακολουθήσετε την ταινία μέσω του Cinema Library.
 1. Ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Cinema Pro, πατήστε [Όλα τα αρχεία] για να εμφανίζετε μια λίστα κλιπ ενός έργου.
 2. Πατήστε τις επιλογές (Εικονίδιο περισσότερων) > [Δημιουργία τελικής ταινίας].
 3. Πατήστε τα κλιπ στη σειρά με την οποία θέλετε να τα συνδυάσετε.
 4. Πατήστε [Δημιουργία].

Σημείωση

 • Δεν είναι δυνατός ο συνδυασμός αποσπασμάτων με διαφορετικούς ρυθμούς καρέ.

Για να παρακολουθήσετε τη δημιουργημένη ταινία με τη χρήση του Cinema Library

 1. Εκκινήστε την εφαρμογή Cinema Library.
  • Ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Cinema Pro, πατήστε [Όλα τα αρχεία] > (Εικονίδιο Cinema Library).
  • Ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Cinema Pro, πατήστε (Εικονίδιο μενού) > [Cinema Library].
  • Αγγίξτε παρατεταμένα το (Εικονίδιο Cinema Pro), στη συνέχεια, πατήστε [Cinema Library] στο μενού που ανοίγει.
 2. Πατήστε [Τελικές ταινίες] και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια ταινία.


Υπόδειξη

 • Μπορείτε να δημιουργήσετε μια συντόμευση για την εφαρμογή Cinema Library στην Αρχική οθόνη. Αγγίξτε παρατεταμένα το (Εικονίδιο Cinema Pro). Από το μενού που ανοίγει, σύρετε το (Εικονίδιο Cinema Library) στην επιθυμητή θέση.