Εκκίνηση της εφαρμογής Cinema Pro

Το Cinema Pro είναι μια εφαρμογή που βασίζεται στην τεχνολογία ψηφιακής κινηματογραφικής κάμερας της Sony. Μπορείτε να δημιουργείτε τα ιδανικά σας βίντεο διαμορφώνοντας διάφορες παραμέτρους και ρυθμίσεις χρωμάτων.
 1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές (Εικονίδιο Cinema Pro).

Cinema Pro αρχική οθόνη

Εικόνα που δείχνει πού βρίσκεται κάθε παράμετρος στην οθόνη της εφαρμογής Cinema Pro. Άνω αριστερή περιοχή, 1. Άνω δεξιά περιοχή, 2 και 3. Κεντρική δεξιά περιοχή, 4. Κάτω περιοχή από τα δεξιά προς τα αριστερά, 5 έως 12.

Υπόδειξη

 • Πατήστε τις πορτοκαλί παραμέτρους για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

 1. Εικονοσκόπιο

 2. Εικονίδιο μενού – Πατήστε για να ανοίξετε το μενού.

  • Πατήστε [Άνοιγμα έργου] για να ανοίξετε ένα υπάρχον έργο ή για να δημιουργήσετε ένα νέο έργο. Όταν δημιουργείτε ένα νέο έργο, επιλέξτε την εσωτερική μνήμη ή μια κάρτα SD ως προορισμό αποθήκευσης.
  • Πατήστε [Cinema Library] για να εκκινήσετε την εφαρμογή Cinema Library. Μπορείτε να ανοίξετε ένα υπάρχον έργο ή να παρακολουθήσετε μια ταινία που δημιουργήσατε.
  • Πατήστε [Σταθερ.] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σταθεροποιητή.
  • Πατήστε [Μη αυτ. φωτομ.] για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε το Μη αυτ. φωτομ. Το Μη αυτ. φωτομ. εμφανίζεται με ένδειξη μέτρησης στο εικονοσκόπιο.
  • Πατήστε [Γραμμ. πλαισ.] επανειλημμένα για να εμφανίσετε και να επιλέξετε από διάφορους λόγους διαστάσεων.
  • Πατήστε το [Γραμμές πλέγμ.] για να εμφανίσετε και να ισορροπήσετε τη σύνθεση.
  • Πατήστε [Αλφάδι] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον μετρητή στάθμης.
  • Πατήστε [Βαθμον. αλφαδ.] για να βαθμονομήσετε το πρότυπο για το οριζόντιο επίπεδο, για να επιδιορθώσετε τις αποκλίσεις προς την κατεύθυνση κλίσης.
  • Πατήστε [Απομένουσα διαμόρφωση] για να αλλάξετε τη μονάδα για την εμφάνιση της υπόλοιπης μνήμης μεταξύ του υπόλοιπου εγγράψιμου χρόνου και της υπόλοιπης χωρητικότητας μνήμης.
  • Πατήστε [Έξυπνο φίλτρο ανέμου] για να μειώσετε τον θόρυβο ανέμου.
  • Πατήστε [Αντιστοίχηση πλήκτρ. κάμερ.] για να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο κάμερας σαν κουμπί REC ή κουμπί Στιγμ.. Όταν είναι επιλεγμένο το [Εγγραφή], μπορείτε να εκκινήσετε την εγγραφή πατώντας το πλήκτρο κάμερας, ακόμα κι αν είναι ανοιχτό ένα παράθυρο διαλόγου ρυθμίσεων.
  • Πατήστε [Αντιστοίχιση πλήκτρ. έντασ.] για να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο έντασης σαν κουμπί REC ή για να ενεργοποιήσετε το πλήκτρο έντασης για την εφαρμογή Cinema Pro. Όταν είναι επιλεγμένο το [Εγγραφή], μπορείτε να εκκινήσετε την εγγραφή πατώντας το πλήκτρο έντασης, ακόμα κι αν είναι ανοιχτό ένα παράθυρο διαλόγου ρυθμίσεων.
  • Πατήστε [Θέσ. κ. εγγραφ.] για να αλλάξετε τη θέση του κουμπιού REC και του κουμπιού Στιγμ..
 3. Ρυθμίσεις Έργο

  Πατήστε μια πορτοκαλί παράμετρο για να προσαρμόσετε την ανάλυση και τον ρυθμό καρέ ολόκληρου του έργου ή των αποσπασμάτων βίντεο. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις έργου μόνο πριν την εγγραφή του πρώτου κλιπ βίντεο.

 4. Ρυθμίσεις Κλιπ – Παράμετροι για ρύθμιση για κάθε κλιπ βίντεο.

  • Πατήστε [Εμφάν] για να προσαρμόσετε το περιβάλλον του αποσπάσματος βίντεο.
  • Πατήστε [FPS] για να προσαρμόσετε τον ρυθμό καρέ. Επιλέξτε [120fps] για να εγγράψετε ένα βίντεο σε αργή κίνηση.
  • Πατήστε [Φακός] για να επιλέξετε έναν φακό.
  • Πατήστε [ISO] για να ρυθμίσετε την τιμή ISO. Πατήστε [Αυτόματο] όταν είναι πορτοκαλί για να προσαρμόσετε αυτόματα την κατάλληλη τιμή ISO.
  • Πατήστε [ΙΛ] για να προσαρμόσετε την ισορροπία λευκού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε την ισορροπία λευκού. Πατήστε [Επαναφορά] για να επαναφέρετε τις τιμές του ρυθμιστικού για την επιλεγμένη ρύθμιση.
   Για να προσαρμόσετε την ισορροπία λευκού ανάλογα με μια επιλεγμένη λευκή περιοχή, επιλέξτε [Προσαρμοσμένη], πατήστε [Ρύθμιση], κρατήστε τη συσκευή σας έτσι ώστε η λευκή περιοχή να καλύπτει πλήρως το καρέ στο κέντρο και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά [Ρύθμιση].
   Αν επιλέξετε [Αυτόματο], μπορείτε να ορίσετε αν θα κλειδώσετε τις ρυθμίσεις ισορροπίας λευκού.
  • Πατήστε [Κλείστρο] για να προσαρμόσετε την ταχύτητα κλείστρου. Πατήστε [Αυτόματο] όταν είναι πορτοκαλί για να προσαρμόσετε αυτόματα την κατάλληλη ταχύτητα κλείστρου.
  • Πατήστε [Εστίαση] για να προσαρμόσετε την εστίαση. Πατήστε [AF] ή [MF] για να αλλάξετε τη λειτουργία εστίασης σε αυτόματη ή χειροκίνητη. Όταν η λειτουργία εστίασης είναι ρυθμισμένη σε χειροκίνητη, μπορείτε να προσαρμόσετε τους δείκτες εστίασης και την ταχύτητα τραβήγματος εστίασης πατώντας (Εικονίδιο ρυθμίσεων). Όταν η λειτουργία εστίασης είναι ρυθμισμένη σε αυτόματη, μπορείτε να καθορίσετε την περιοχή εστίασης πατώντας το εικονοσκόπιο.
 5. Πατήστε για έναρξη ή διακοπή της εγγραφής.

 6. Πατήστε για καταγραφή του τρέχοντος καρέ ως ακίνητης εικόνας.

 7. Πατήστε για να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε τις γραμμές καρέ, τις γραμμές πλέγματος και το Μη αυτ. φωτομ.

 8. Αλφάδι

  Το αλφάδι σάς βοηθάει να μετρήσετε τη γωνία της συσκευής και να διατηρείτε την φωτογραφία οριζόντια. Όταν η συσκευή σας ανιχνεύσει ότι είναι αλφαδιασμένη, το αλφάδι γίνεται πράσινο.

 9. Ενδείξεις κατάστασης

 10. Μικρογραφία

  • Πατήστε μια μικρογραφία για να προβάλετε ένα κλιπ βίντεο ή ακίνητη εικόνα. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να δείτε το προηγούμενο ή το επόμενο βίντεο κλιπ ή στατική εικόνα.
   Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη του Cinema Pro, σύρετε προς τα κάτω στην οθόνη ή πατήστε (Εικονίδιο πίσω).
  • Πατήστε [Όλα τα αρχεία] για προβολή ενός κλιπ βίντεο ή ακίνητης εικόνας που δεν βρίσκεται σε προβολή μικρογραφίας. Κατά την προβολή ενός βίντεο κλιπ ή μιας στατικής εικόνας, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να δείτε το προηγούμενο ή το επόμενο βίντεο κλιπ ή στατική εικόνα.
   Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, σύρετε προς τα κάτω στην οθόνη ή πατήστε (Εικονίδιο πίσω).
  • Μπορείτε να καταγράψετε μια ακίνητη εικόνα από το βίντεο αν πατήσετε (Εικονίδιο επεξεργασίας βίντεο) κατά την αναπαραγωγή.
 11. Πατήστε για να αλλάξετε το επίπεδο ήχου.

 12. Μη αυτ. φωτομ.

  Το Μη αυτ. φωτομ. υποδεικνύει υποέκθεση/υπερέκθεση.